Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rättshjälp i förvaltningprocessen. Om behovsrekvisitet i 7 § rättshjälpslagen.

By Malin Johnsson

Abstract

Uppsatsen behandlar tillgången till, eller i många fall avsaknaden av, rättshjälp i förvaltningsprocessen. Särskilt utreds behovsrekvisitet i 7 § rättshjälpslagen i förhållande till förvaltningsprocessen. Vad innebär ”Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde…” i realiteten för den rättssökande? På vilka grunder beviljas rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål? Behovsrekvisitets betydelse och tillämpning studeras både med juridisk och empirisk metod. Den empiriska undersökningen analyserar ett antal domar från Förvaltningsrätten i Göteborg med ansats att utröna om det kan sägas råda någon korrelation mellan förekomsten av olika kategorier av juridiska biträden och att den rättssökande når framgång med sin talan. Behovsrekvisitet diskuteras även med utgångspunkt i teoribildningen kring sak- och rättsfrågor

Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/38294

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.