Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Riksdagspartiernas kommunikation på Facebook - En studie om partiernas politiska kommunikation på Facebook utifrån ett public relations-perspektiv

By Jakob Säw, Kristin Claréus Wästlund and Klara Schåltz Bodinson

Abstract

Titel: Riksdagspartiernas kommunikation på Facebook. Författare: Kristin Claréus Wästlund, Jakob Säw, Klara Schåltz Bodinson. Handledare: Nicklas Håkansson. Kurs: Examensarbete i Media- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2014. Syfte: Syftet med studien är att systematiskt analysera hur de politiska partierna kommunicerar på Facebook. Sidantal: 53 Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Studien undersöker riksdagspartiernas publicerade inlägg på Facebook under de tre sista veckorna innan riksdagsvalet år 2014. Huvudresultat: Studiens resultat visar att kanalen Facebooks användning för politisk kommunikation är under utveckling. Medan samtliga svenska riksdagspartier är aktiva på kanalen så differentierar sig sättet det faktiska bruket. De mest frekventa publiceringarna innehåller text ihop med bild eller video och framförallt syftar de till att sakpolitiskt informera eller kampanjuppdatera. Vidare konstateras att Facebook används fristående från de traditionella massmedierna och vid länkning sker det framförallt till andra sociala medier. Kanalen nyttjas flitigast bland de mindre partierna exempelvis Miljöpartier och Folkpartiet men när det kommer till att använda kanalens interaktiva funktioner för relationsarbete särskiljer sig partierna. Då går det istället att se att de bland somliga partier finns en strävan att interagera med sina publiker medan samspelet helt exkluderas hos andra. Studien använder Grunigs fyra pr-modeller vilka utgår från variablerna envägs- och tvåvägskommunikation samt symmetrisk/asymmetrisk i kommunikationen. Utifrån dessa kartläggs specifika partier för att på så sätt uppvisa hur kommunikationen karaktäriserar sig

Topics: Sociala medier, Facebook, Politisk kommunikation, Public relations, Relation, Relationsarbete, Interaktion
Year: 2015
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/38185

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.