research
oaioai:gupea.ub.gu.se:2077/38150

Brottsofferklander: Har bedömarens kön samt våldtäktsoffrets kön och alkoholhalt betydelse?

Abstract

Våldtäktsoffer kan ibland klandras för vad de utsatts för, så kallat offerklander. I en experimentell studie med designen 2 (Bedömarens kön: man vs. kvinna) × 2 (Offrets kön: man vs. kvinna) × 2 (Offrets alkoholhalt: nykter vs. berusad) fick 275 juriststudenter runt om i Sverige genom en webbenkät ta del av en vinjett av ett fiktivt våldtäktsfall för att sedan utdela grad av skuld. Några av hypoteserna var att manliga bedömare skulle skuldbelägga i större utsträckning samt att manliga samt berusade offer skulle skuldbeläggas i större utsträckning. Studien visade inget stöd för hypoteserna då inga signifikanta skillnader upptäcktes mellan grupperna. Trots förekomsten av mindre metodologiska betänksamheter bidrar studien till vidare förståelse för under vilka omständigheter offerklander uppstår

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image

  Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv

  Provided a free PDF
  oaioai:gupea.ub.gu.se:2077/38150Last time updated on 8/9/2016View original full text link

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.