Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Betygsinflation i den svenska skolan

By Joakim Lundberg and Simon Bengtsson

Abstract

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida det råder betygsinflation i den svenska grundskolan. Dessutom ämnar undersökningen kontrollera om konkurrensen mellan skolor påverkar graden av betygsinflation. Detta görs med hjälp av medelvärdesjämförelser och multivariat regressionsanalys på kommunnivå med ett nyskapat konkurrensmått. I regressionsanalysen kontrolleras även för kön, etnicitet och föräldrars utbildningsbakgrund, då dessa faktorer tänks påverka betygen oberoende av konkurrensen. Undersökningen kan bekräfta att det råder betygsinflation i den svenska grundskolan men finner inget stöd för att konkurrensen påverkar betygsinflationen.

Topics: Betygsinflation, konkurrens, skolvalet, nationella
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37602

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.