Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

En nordisk boom i Japan. En språkvetenskaplig analys av Nordenbilden i japansk nyhetsmedia och reselitteratur

By Rickard Kockgård

Abstract

På senare år har intresset för Norden och nordiska varor exploderat i Japan och allt fler nordiska företag väljer att introducera sig på den japanska marknaden. Den här tvecklingen har kallats “en nordisk boom” i japansk media. Syftet med uppsatsen var att undersöka Japans bild av de nordiska länderna genom frågeställningarna “vad är den nordiska boomen?” och “kan man se någon påverkan från den när det gäller Norden som resmål?”. För att nå syftet genomfördes språkvetenskapliga och multimodala analyser av språkbruket och bilderna i japanska tidningsartiklar och reselitteratur. Uppsatsen fann att det skrivits om ett antal separata nordiska boomar sedan 1984. Den boom som gavs mest medialt utrymme fokuserade på yngre japanska kvinnors intresse av nordiska designprodukter så som köks- och eminredningsartiklar. Då språket som användes för att beskriva den nordiska designboomen även återfanns i de delar av reselitteraturen som skrev om de nordiska huvudstäderna drogs slutsatsen att bilden av Norden som resmål delvis kan sägas vara påverkad av boomen. En andra aspekt av resandet till Norden som inte ansågs relaterad till någon av de nordiska boomar som beskrevs i tidningsartiklarna var äventyrsresandet till naturen. Det var i huvudsak på den här aspekten som de nordiska turistwebbplatserna visade sig fokusera på

Topics: Sverigebilden, Japan, Turism, japanska
Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/37039

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.