Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Att spela utan att tänka eller värdera

By Johan Hjalmarsson

Abstract

Detta arbete går ut på att jag, i ett antal improvisationer, undersöker möjligheten att spela utan att tänka på, reflektera över eller värdera det jag spelar. De frågor och funderingar jag kommer att utgå ifrån är: * Kan jag spela utan att reflektera över detta jag spelar? * Kan jag spela utan att värdera det jag spelar? * Hur påverkar dessa försök och förhållningssätt mitt musicerande i olika spelsituationer? Dessa frågor försöker jag besvara genom att med olika ramar och utgångspunkter göra undersökningar genom att improvisera och samtidigt dokumentera detta. Efter varje improvisation noterar jag hur jag upplevde situationen och jämför sedan detta med hur det lät och såg ut. Jag kommer att knyta an detta till Kenny Werners bok “Effortless Mastery” och Stephen Nachmanovitchs bok “Free play”

Year: 2014
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/36560

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.