Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Projecte d’Innovació docent

By Bernat Padró Nieto

Abstract

El projecte d’innovació docent Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics ha consistit en la introducció en el marc de l’avaluació continuada d’un sistema de treball per a l’alumnat orientat a l’elaboració d’un text crític monogràfic centrat en alguna de les novel·les treballades a l’assignatura «Novel·la: formes i pensament» del Grau d’Estudis Literaris. L’objectiu ha estat traslladar el centre del procés d’aprenentatge del professorat a l’alumnat i establir una major articulació entre docència presencial i treball autònom, fomentant alhora la implicació de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. El seguiment d’aquest procés s’ha dut a terme a través d’un calendari de sessions que incloïen tutories individualitzades, seguiment de les distintes fases del treball, i tutorització per grups. En el procés s’han dut a terme més de 100 tutories personalitzades i 6 sessions de tutoria en grup. La proposta de millora ha tingut una gran acceptació entre l’alumnat. Tots els estudiants acollits a l’avaluació continuada han aprovat l’assignatura i les qualificacions assolides són sensiblement millors a les de la resta, alhora que han vist garantida l’adquisició de les competències del curs

Topics: Teoria de la literatura, Crítica literària, Novel·la, Innovacions educatives, Avaluació formativa
Year: 2016
OAI identifier: oai:diposit.ub.edu:2445/98161

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.