Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

La potestas, la vitae necisque potestas i el dret de corregir: Narració i anàlisi d'històries de judicis sobre casos de parricidi (0871-1929)

By Mireia Ninou Pou

Abstract

Màster Oficial en Antropologia i Etnografia, Departament d'Antropologia, Facultat Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Director: Ignasi Terrades SaboritDecideixo fer un petit estudi sobre la patria potestas romana i la distinció sui iuris i alieni iuris; model jurídic i categories que segueixo a través de distintes institucions a la península ibèrica (de les institucions visigodes, passant pels Furs, Les Partidas, i la fixació del "dret" en els distints Codis, fins al Codi Penal de 1932). És important senyalar que aquest seguiment es recolza no sobre la idea d´una generalització del dret romà, sinó del caràcter atemporal que hauria agafat com a camp semàntic. Després i a partir d´aquell petit estudi, incorporo –decidint recuperar la seva centralitat dins el treball, tot i estar a les darreres pàgines- les narracions de les històries dels judicis de cada cas amb diferents propostes d´anàlisi

Topics: Parricidi, Pàtria potestat, Antropologia jurídica, Tesis de màster, Parricide, Parent and child (Law), Ethnological jurisprudence, Masters theses
Year: 2014
OAI identifier: oai:diposit.ub.edu:2445/66607

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.