Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Botsende Belangen. De Zielzorg in Enkele Norbertijnenparochies in Het Hageland Gedurende de Zeventiende en Achttiende Eeuw

By M.F. (Maarten) van Dijck

Abstract

__Abstract__\ud \ud Dat de invloed van de Norbertijnen gedurende de zeventiende en achttiende eeuw een\ud pak verder reikte dan de stevige muren van hun abdijen, is voor historici al lang geen\ud geheim meer. Wie een blik werpt op de ‘kaartboeken’ van deze abdijen – waarvan een\ud aantal werd uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief te Brussel – raakt al gauw\ud onder de indruk van het grondbezit van deze instellingen. Vaak strekt dit grondbezit\ud zich uit over een ruim geografische gebied en ligt het versnipperd in verschillende\ud parochies. De impact van de abdijen reikte echter verder, want de abdijen oefenden\ud geregeld het patronaatsrecht uit over een aantal nabijgelegen parochiekerken. Alleen\ud al in de regio die overeenkomst met het huidige België hadden de Norbertijnen 172\ud parochies onder hun hoede. De invloed van het patronaatsrecht op deze parochies\ud ging erg ver. Zo benoemde de abt van de abdij van het Park te Heverlee in 1475 in\ud twee Waalse parochies priesters die geen Frans spraken. Het toezicht over al deze\ud parochies viel immers rechtstreeks onder het gezag van de abten, de bisschop had\ud slechts een beperkte inspraak bij de inrichting van de parochies. Toch willen we in\ud deze lezing proberen aan te tonen dat de priesters niet altijd zo een gemakkelijke taak\ud hadden. Vaak was de geestelijke leiding van een parochie een moeilijke\ud evenwichtsoefening waarbij de dorpspriester de verschillende betrokken partijen\ud poogden tevreden te stellen. De priesters dienden immers niet alleen rekening te\ud houden met hun de rechtstreekse overste, met name de abt. Ook de parochianen, de\ud bisschop en de wereldlijke overheden hadden hun invloed op het reilen en zeilen van\ud de parochies

Topics: Norbertijnen, Hageland
Year: 2006
OAI identifier: oai:repub.eur.nl:51487

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.