Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Multilevel governance bij herstructurering van windprojecten

By S. (Stefan) Verweij and G.R. (Geert) Teisman

Abstract

Herstructurering kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energiehuishouding en de kwaliteit van het landschap. Het realiseren van herstructurering is echter een ingewikkeld proces, waarbij vaak vele tegenstrijdige belangen spelen. Effectief handelen op verschillende niveaus is noodzakelijk om tot herstructurering te komen. Het is dan ook van belang te weten welke strategieën betrokken partijen inzetten om de processen te beïnvloeden. Stefan Verweij en Geert Teisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam beschrijven aan de hand van drie casussen hoe verschillende betrokkenen met de voorgenomen herstructurering omgaan. Hun aandacht gaat daarbij met name uit naar private initiatieven

Year: 2012
OAI identifier: oai:repub.eur.nl:93053

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.