Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Операційний менеджмент

By Тетяна Володимирівна Омельяненко, Tetiana Omelianenko, Татьяна Владимировна Омельяненко, Неллі Василівна Задорожна and Нелли Васильевна Задорожная

Abstract

Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Операційний менедж-мент» містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, ко-нтрольні запитання та завдання для самоперевірки знань, пла-ни семінарських і практичних занять, задачі, завдання для са-мостійного опрацювання прикладних аспектів операційного менеджменту, методичні рекомендації щодо виконання науко-вих досліджень тощо. У посібнику висвітлено систему конт-ролю знань студентів, наведено список рекомендованої літера-тури та перелік використаних першоджерел нормативно-регламентаційного характеру

Topics: 65.290-2
Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Year: 2006
OAI identifier: oai:ir.kneu.edu.ua:8080:2010/18788

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.