Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Глобалізаційні детермінанти соціальної поляризації країн світу

By Ярослава Михайлівна Столярчук and Ярослава Михайловна Столярчук

Abstract

На основі кількісних та якісних параметрів оцінено рівень соціальної поляризації країн світу за умов глобалізації. Доведено неоднозначний та суперечливий вплив глобалізаційних процесів на соціальну сферу, що вимагає розробки ефективних механізмів пом’якшення соціальних суперечностей на країновому, регіональному та глобальному рівнях

Topics: Глобалізація, соціальна поляризація, глобальна нерівність, міжнародна нерівність, міждержавна нерівність, розподіл доходів, бідність, індекс Джині, індекс Колма, індекс Тейла, середнє логарифмічне відхилення, 339.923
Publisher: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Year: 2008
OAI identifier: oai:ir.kneu.edu.ua:8080:2010/18755

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.