Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Порівняльний аналіз змістовного наповнення категорії «ринок»

By Lubov Azmuk and Любовь Анатольевна Азьмук

Abstract

Стаття націлена на розуміння та роз’яснення категорії «ринок». Звертається увага на специфіку змістовного наповнення цієї категорії різними течіями та суміжними напрямками економічної теорії. Послідовно розглядаються загаль- ноекономічні та економіко-соціологічні підходи із зазначенням основних представників та ключових характеристик ринку. Доводиться необхідність поєднання різних методів аналізу ринку для розв’язання загальнонаукових завдань

Topics: ринок, змістовне наповнення, соціальні зв’язки, методи вивчення, 339.13.01
Publisher: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Year: 2009
OAI identifier: oai:ir.kneu.edu.ua:8080:2010/18662

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.