Location of Repository

Education and Training: A European educational cooperation in a Danish perspective

By Anders Søndergaard Skovbakke, Matias Find, Katrine Devantier Severinsen, Lise Duckert Hansen and Sofie Amalie Køier Thorkildsen

Abstract

I projektet undersøges forholdet mellem det europæiske uddannelsesarbejde Education and training 2010-2020, med udgangspunkt i den åbne koordinationsmetode og den danske folkeskolereform. Projektet bliver besvaret i følgende problemformulering: Hvorledes afspejler EU’s uddannelsesdiskurs, ud fra ET2020-målsætningerne, den danske folkeskolereform og hvordan udelukker diskursen andre værdier? Projektets rammesætning er i form af en diskursanalyse, som vil forsøge, at analysere og forklare italesættelser i den europæiske og danske uddannelsesdiskurs. Første Analysedel undersøger udformningen af den europæiske uddannelsesdiskurs, med udgangspunkt i det europæiske uddannelsessamarbejdet “Education and Training”, gennem anvendelse af Laclau og Mouffes teori om nodalpunkter og ækvivalenskæder. Første del illustrerer hvordan Kommissionen formår, at bringe medlemslandenes inputs med i det strategiske arbejde for en samlet uddannelsespolitik. Derudover argumenterer denne analysedel for, at den europæiske uddannelsesdiskurs nodalpunkt er vækst og hvordan elementer i diskursen skaber denne. Anden del af analysen foretager en sammenligning af den danske uddannelsesdiskurs og den europæiske uddannelsesdiskurs. Den danske uddannelsesdiskurs illustreres gennem den danske folkeskolereform og den europæiske uddannelsesdiskurs gennem strategirammen Education and training 2020. Analysen påviser sammenhængen mellem de to diskurser med fokus på begreberne livslang læring, uddannelsens forbindelse med arbejdsmarkedet samt konkurrenceevne. Derudover konkluderes det at både den danske og den europæiske diskurs centrerer omkring samme nodalpunkt i form af økonomisk vækst. Tredje analysedel fokuserer på Europaniseringsteori i form af professor Claudio M. Radaellis begreb om absorption. Der argumenteres for, at de danske regeringer har absorberet europæisk uddannelsespolitik gennem deres tilpasning til Education and Training målsætninger og benchmark. Fjerde og sidste del af analysen diskuterer delkonklusionerne fra de forrige analysedele. Analysen problematiserer den åbne koordinationsmetode, ved at argumentere for, at metoden fokuserer for meget på målbare resultater. Derudover påpeges det, at den europæiske uddannelsesdiskurs ekskluderer værdier der ikke kan tilpasses nodalpunktet økonomisk vækst

Topics: ET2020, OMC, Folkeskolereformen, Diskurs, Laclau Mouffe, Europæiseringsteori
Year: 2015
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/17645
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://rudar.ruc.dk/handle/180... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.