Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Surplus Goods or Organic Waste

By Sara Josefin Shapiro, Ditte Lyng Rosenquist and Signe Gerdøe-Kristensen

Abstract

Dette projekt tager udgangspunkt i frugt og grønt grossisten Prima Frugt i Greve Kommune. Med baggrund i virksomhedens ønske om at finde et alternativ til forbrænding af virksomhedens overskudsvarer, undersøger vi rammebetingelserne i det danske affaldssystem samt den igangværende liberalisering af affaldssektoren. Vi opstiller fire scenarier, der hver især indeholder forskellige forudsætninger og tekniske løsninger for at håndtere virksomhedens organiske affald. I en diskussion af affaldshierarkiets prioriteter og analyse af indsamlet kvalitativ og sekundær empiri, besvares problemformuleringen “Hvordan understøtter og begrænser organiseringen af affaldssektoren Prima Frugts interesse i at finde en mere ressourceeffektiv affaldshåndtering af deres overskudsvarer?”. Det konkluderes, at sporafhængighed i det nuværende affaldssystem samt liberaliseringens betydning for usikkerhed omkring kommunens ansvar, begge er barrierer for en ændring af håndteringen af virksomhedens overskudsvarer. Der er et potentiale i forskellige aftageres vilje til at aftage Prima Frugts overskudsvarer, men forekomsten af plastemballage i virksomhedens organiske affald er samtidig et gennemgående problem. Fejlinformation omkring gældende lovgivning er en barriere for, at virksomheden kan vælge en anden end nuværende affaldshåndtering. Korrekt oplysning og gennemsigtighed vil kunne bidrage til at virksomheden kan finde og vælge en mere ressourceeffektiv behandling af deres organiske affald

Topics: ressourcer, affald, ressourceeffektivitet, affaldshåndtering, madspild, organisk affald, omstilling, forbrænding, biogas, BioVækst, Aikan, Prima Frugt, affaldshierarkiet, resourcestrategien
Year: 2014
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/16648
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://rudar.ruc.dk/handle/180... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.