Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Відзив офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Плахотнік Ольги Василівни на дисертацію Пушкар Тетяни Миколаївни «Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04- теорія і методика професійної освіти

By О. В. Плахотнік
Topics: L Education (General)
Publisher: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Year: 2016
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:20581

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.