Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом використання біологічних задач у розділах біології 7 класу\ud

By Т. Л. Бронич and Г. М. Міхеєва

Abstract

Вивчення передового досвіду відомих вчителів підтверджує педагогічну істину про те, що інтерес є важливою умовою ефективності навчально-виховного процесу. Без бажання вчитися, розв’язувати певні навчальні завдання, прагнути до вдосконалення в учнів спостерігається пасивність і досить часто відсутність бажання навчатись. В результаті школярі погано засвоюють навчальний матеріал, в них погіршується сприйняття, розсіюється увага, виникає мало емоцій, які б поліпшували процес запам’ятовування.\ud Зацікавленість в школярів можна викликати по різному: поглибленим аналізом сутності біологічних явищ, використанням додаткової до шкільного підручника інформації про сучасні досягнення науки і практики, про природу рідного краю, новинки науково-популярної літератури. Велике значення для розвитку інтересу має використання міжпредметних зв’язків. Якщо вчитель пояснює не лише біологічні поняття, але і пов’язані з ними фізичні, хімічні, агроекологічні та інші то учні набувають більш глибоких знань, які мають світоглядне значення. Це викликає поглиблений інтерес до змісту предмету і повагу до вчителя.\ud Для розвитку пізнавальних інтересів важливо використовувати пошукові методи і завдання, які стимулюють до самостійних рішень, узагальнень і висновків.\ud Суттєвою умовою підтримання інтересу і активності учнів є послідовний розвиток пізнавальної самостійності учнів. Самостійність можна розглядати як здатність особистості мати власну думку, вносити елементи новизни і творчості у вирішення того чи іншого завдання. Це особливо актуально в підлітковому віці під час вивчення біології в сьомому класі.\u

Topics: QK Botany, QL Zoology
Publisher: Житомир: ПП «Рута»
Year: 2015
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:16631

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.