research
oaioai:real.mtak.hu:20214

Szűkösség és felesleg a történelemben és a tudományban

Abstract

A tanulmány a neoklasszikus közgazdaságtan alaptézisét, a szűkösségnek a termelésben játszott meghatározó szerepét teszi kritika tárgyává. Ehhez felvázolja a szűkösség és a felesleg mibenlétét, egymással való kapcsolatukat és a társadalom fejlődésében játszott szerepüket. Bemutatja, hogy a kisajátítással a szűkösség új formája jön létre, amelyet a feleslegre irányuló termelés táplál. A feleslegtermelés általános módjára vonatkozóan bevezeti a kezdeti előny és a kumulatív előnyszerzés, valamint az osztályfelesleg fogalmát. Rávilágít, hogy a kapitalizmusban a feleslegtermelés módja megváltozott, mert az előnybirtokosok szubjektív igényei helyett a piac specifikus törvényeinek rendelődik alá. Ennek következtében ma már elegendő osztályfelesleg termelődik ahhoz, hogy a szűkösség egyáltalában felszámolható legyen. Ennek szükségességét mutatja, hogy a feleslegtermelés a vele együtt járó szűkösségtermeléssel minduntalan megakad, és ilyenkor különösen kiélezi a gazdasági-társadalmi problémákat. Journal of Economic Literature (JEL) kód: B13, D01, D24, D31, J01, J30, K11, O1, P10

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the Academy's Library

Provided a free PDF
oaioai:real.mtak.hu:20214Last time updated on 8/3/2016View original full text link

This paper was published in Repository of the Academy's Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.