research
oaioai:real.mtak.hu:14557

Csíkszék 1848-1849-es történelmének kiadatlan forrásai

Abstract

Jelen forrásközlés Csíkszék 1848 végi és 1849 eleji történetének megvilágításához járul hozzá. A kútfők lelőhelye az egykori aradi Csány-levéltár, amely az erdélyi országos teljhatalmú biztosok iratanyagát tartalmazza. A gyűjtemény nagyobb része jelenleg Kolozsváron található, mikrofilm másolata pedig a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban. Néhány irat a budapesti Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag gyűjteményéből ered, illetve egy a Székely Nemzeti Múzeum Kézirattárából. (Sepsiszentgyörgy) A források többsége Mikó Mihályhoz, a szék kormánybiztosához, illetve Szentpály Sándor honvéd századoshoz, akit 1849 februárjában Csány László országos teljhatalmú biztos egy székelyekből kiállítandó vadászzászlóalj létrehozásával bízott meg, köthetők. A kútfőkön keresztül bepillantást nyerhetünk Csík-, Kászon- és Gyergyószékek 1849 eleji politikai és társadalmi viszonyaira, a hadseregszervezésre, illetve a felmerülő problémákra

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the Academy's Library

Provided a free PDF
oaioai:real.mtak.hu:14557Last time updated on 8/3/2016View original full text link

This paper was published in Repository of the Academy's Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.