Article thumbnail

Infraröd överföring av bilddata med IrTran-P

By Johan Ljunglid

Abstract

This report describes the construction and evaluation of an open system for wireless infrared transfers of image data between a computer and peripheral units such as printers and cameras. The project aims to investigate the possibilities for a user to simply place a camera or other device in the vicinity of a computer and transfer images and other media without the need for cables or complicated pre-configuration. The system is based on IrTran-P which is a standard by the Infrared Data Association and the project consists to a large degree of finding a suitable implementation in software for the functionality described in the standard document. In the end the goal is reached and the result validated by means of good integration with commercial hardware. An additional conclusion that can be drawn is that a small team is perfectly capable of creating a high quality implementation of an international computer standard during a reasonable time frame as long as the details are openly available.Denna rapport behandlar konstruktion och utvärdering av ett öppet system för trådlös, infraröd överföring av bilddata mellan en dator och periferienheter såsom skrivare och kameror. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna till att enkelt kunna placera en kamera eller annan enhet i närheten av en dator och föra över bilder och övrigt innehåll utan sladdar eller komplicerade förinställningar. Systemet är baserat på IrTran-P vilket är en standard från Infrared Data Association och arbetet utgörs till stor del i att finna en passande mjukvaruimplementation för de i standarden beskrivna funktionerna. Avslutningsvis uppnås målet och befintligt tillgängliga enheter kan testas varpå prestandan bedöms som god. En ytterligare slutsats som kan dras är att även mindre grupper kan skapa kvalitativa implementationer av internationella datorstandarder inom rimlig tid så länge specifikationen finns öppet tillgänglig

Topics: Computer Sciences, Datavetenskap (datalogi)
Publisher: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-142384
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles