Article thumbnail

Shipyard building on Beckholmen

By Daniel Berg

Abstract

Beckholmen är en ö i Stockholms inlopp, på ön har det drivits skeppsrelaterad verksamhet i hundratals år och är en av stadens äldsta industriområden. I dag drivs först och främst båtvarv på ön som domineras av tre torrdockor, ett publikt stråk finns upp och runt de äldre bostadshusen på öns topp. Uppgiften jag gav mig var att rita en ny stor varvsbyggnad som motsvarar det varvet efterfrågar och som uppfyller mina egna krav på det formala. Utmaningen låg i att formge en volym som tydligt talar ett industriellt språk, är relevant för platsen samt intressant enbart som ett objekt för en förbipasserande turist. Designprocessen har varit lång och smärtsam, det var inte långt innan inlämning som projektet fick sin slutgiltiga form. Utgångspunkten var en plan som mer eller mindre redan var bestämd av varvet, ritad efter deras behov. En ovanlig utgångspunkt på skolan, uppgiften låg i princip i att formge volymen på ett passande sätt.Beckholmen is an island in the Stockholm inlet, on the island ship related workshops have been operating for hundreds of years, and is one of the citys oldest industrial areas. Today, first and foremost a shipyard is operating on the island., the island is dominated by three dry docks, a public stroll are up and around the older residential buildings on the island’s peak. The challenge I gave myself was to design a new major shipyards building corresponding to the ship yards needs, and which meets my own formal requirements. The challenge was to design a volume that clearly speaks an industrial language, is relevant to the site and interesting only as an object for a tourist passing by. The design process has been long and painful, it was not long before the submission that project received its final form. The starting point was a plan that was more or less already determined by the yard, designed to meet their needs. An unusual startingpoint on the school, the task was in principle designing the volume in an appropriate way

Topics: Varv, industri, vatten, båt, stockholm, beckholmen
Publisher: KTH, Arkitektur
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-122903
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles