Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren lezen op basisschool Hof ter Weide

By A.S. Derksen and L.R. Sijtsma

Abstract

In dit artikel wordt het beeld dat leerkrachten op basisschool Hof ter Weide hebben van hun wijze van lesgeven met de methode Veilig Leren Lezen (VLL) vergeleken met de huidige lespraktijk. Naar aanleiding van de vraag van de leerkrachten hoe zij de methode VLL kunnen volgen, maar daarbij tevens de leerlingen meer verantwoordelijkheid voor het leerproces kunnen geven en keuzevrijheid kunnen bieden, is een literatuurstudie uitgevoerd naar zelfstandig leren, zelfregulatie, zelfwerkzaamheid en leerkrachtgedrag. Bij dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Hoe ervaren de leerkrachten de zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid van hun groep 3 leerlingen wanneer zij werken met de methode VLL en komt dit overeen met hun handelen in de praktijk?’. Naar aanleiding van de literatuurstudie zijn drie leerkrachten geïnterviewd om hen te vragen waar zij denken te staan met hun leesonderwijs met de methode VLL. Daarnaast zijn observaties gedaan om het huidige handelen van de leerkrachten in kaart te brengen. Het beeld van de leerkrachten over hun lesgeven en hun daadwerkelijke handelen zijn in één of meerdere vorm(en) van zelfwerkzaamheid ingedeeld om de leerkrachten inzicht te bieden waar zij staan met hun leesonderwijs. Tevens is de methode VLL geanalyseerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle leerkrachten hoger scoorden op de leerlinggestuurde componenten in hun lespraktijk dan zij verwachtten. Dit betekent dat de leerkrachten zichzelf onderschatten in hun lespraktijk

Topics: zelfregulatie, zelfwerkzaamheid, leerkrachtovertuigingen, Veilig Leren Lezen, groep 3
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/311975
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.