Location of Repository

Het dubbel tekort model; De rol van het werkgeheugen en getalbegrip bij rekenproblemen.

By L.E. Evers

Abstract

Achtergrond: Uit diverse onderzoeken is gebleken dat zowel het visueel-ruimtelijk werkgeheugen als getalbegrip een grote rol spelen in de rekenvaardigheid. De verklaring van rekenproblemen wordt vaak gezocht in een tekort op één van deze factoren. Aangezien er aanzienlijke overlap is tussen reken- en leesvaardigheid, en bij dyslexie vaak wordt gesproken van een dubble deficit, wordt er in dit onderzoek nagegaan of er ook bij rekenproblemen kan worden gesproken van een dubbel tekort. Doel: Het doel van deze studie is om te onderzoeken of er sprake is van een dubbel tekort, dus zowel problemen in het visueel-ruimtelijk werkgeheugen als getalbegrip, bij kinderen met rekenproblemen. Methode: In totaal hebben 658 kinderen deelgenomen van eind groep 2 tot midden groep 4 van de basisschool. Deze kinderen zijn verdeeld in vier groepen: 1) visueel-ruimtelijk werkgeheugen tekort, 2) getalbegrip tekort, 3) dubbel tekort, 4) geen tekort. Getalbegrip is gemeten door middel van de Symbolic Comparison Task, en het visueel-ruimtelijk werkgeheugen is gemeten met de Dot Matrix en Odd One Out taak. Resultaten: De resultaten tonen aan dat de groep met een dubbel tekort een significant lagere score op de rekenvaardigheidtoets M4 laat zien dan de groep zonder een tekort. Tevens laat de groep met een dubbel tekort een significant lagere score zien op de rekenvaardigheidtoets M4 dan de groep met enkel een tekort op het visueel-ruimtelijk werkgeheugen. Voor getalbegrip is dit verschil niet significant. Conclusie: : Er is sprake van een dubbel tekort bij kinderen met rekenproblemen in vergelijking met de kinderen zonder dit tekort. Getalbegrip is sterker gerelateerd aan de rekenvaardigheid in vergelijking met het visueel-ruimtelijk werkgeheuge

Topics: dubbel tekort; getalbegrip; visueel-ruimtelijk werkgeheugen; rekenvaardigheid
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/311852
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.