Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Real-time docent-leerling interacties Microgenetisch onderzoek naar de inhoud en structuur van docent- en leerlingengedrag.

By G.I. van der Meij

Abstract

Een klas is een dynamisch systeem waarin docent en leerlingen elkaar wederzijds beïnvloeden. Om de ontwikkeling van relaties in dit dynamische systeem te onderzoeken, wordt in deze studie gekeken naar de verschillen tussen de inhoud en structuur van real-time docent-leerling interacties in termen van invloed en nabijheid. Hierbij worden docenten met verschillende interpersoonlijke relaties vergeleken. In deze studie werd voor acht docenten de mate van invloed en nabijheid in real-time interacties tussen docent en leerlingen gedurende 30 minuten geobserveerd met behulp van een computer joystickmethode. Om de inhoud en structuur van deze interacties nader te analyseren zijn State Space Grids gebruikt. De inhoud is onderzocht in termen van attractoren. Ondanks dat de docent-leerling relaties in de klassen verschilden, bleek veel overeenstemming te zijn in de mate van invloed en nabijheid in de attractoren. Enkel gekeken naar real-time docentgedrag correspondeert dit voor zes docenten met het interpersoonlijk docentprofiel. Structuur is onderzocht in termen van variabiliteit, hieruit bleek dat de variabiliteit in interacties van docenten met weinig invloed en weinig nabijheid de meeste variabiliteit vertoonden. Het is vruchtbaar gebleken zowel docent- als leerlingengedrag mee te nemen in microgenetisch onderzoek naar docent-leerling interacties en hier in vervolgonderzoek op voort te borduren

Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/311790
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.