Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Effecten van een postpartum depressie op kinderen en hun ontwikkeling

By Marleen van Pelt

Abstract

De postpartum depressie ontstaat bij tien tot vijftien procent van de vrouwen na bevalling. Hoewel therapie niet altijd nodig is, zijn veel moeders hierbij gebaat. De postpartum depressie is namelijk vaak slechts een start van een serie depressieve episodes. Tevens is gebleken dat de postpartum depressie een significant negatief effect heeft op de ontwikkeling van de betrokken kinderen. Dit laatste kwam naar voren in een meta-analytisch onderzoek van Beck (1995) en experimenteel onderzoek van Field (1984). Hoewel de strekking van de twee conclusies gelijk is, is naar aanleiding van het meta-analytische onderzoek een meer gedetailleerde en zekere conclusie te trekken dan bij het experimentele onderzoek. Wat echter in ogenschouw genomen moet worden is dat er zich bij artikelselectie vaak algemene wetenschappelijke problemen voordoen die de resultaten vertekenen. De publicatie bias is er daar één van. Dit roept vragen op: is de kennis die voorhanden is wel representatief voor het totaal aan verzamelde kennis? Of ontwikkelt de wetenschap zich op een zodanige manier dat hier niet meer zonder meer veronderstelt kan worden? Van dit laatste ga ik uit. Ik verwacht dat de oorzaak hiervan in een commerciële vraag- en aanbod wisselwerking ligt, waar ook de wetenschap steeds verder in meegaat

Topics: Sociale Wetenschappen, Postpartum depressie, Depressief gedrag, Kinderontwikkeling, Psychologische ontwikkeling, Meta-analyse, Experimentele wetenschapsstijl
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/303624
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.