Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sekseverschillen in Cognitieve Ontwikkeling, Motorische Ontwikkeling en de Ontwikkeling van Taalbegrip en Taalproductie bij Kinderen tot 42 Maanden

By Z.N. den Boer, L.M.J. Spronk, L. Weegerink and D. van Wijnen

Abstract

De eerste jaren van een kind zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Doordat kinderen opgroeien onder verschillende omstandigheden, kunnen zij zich op verschillende manieren ontwikkelen, bijvoorbeeld met een andere snelheid. Omdat geslacht ook van invloed kan zijn op de ontwikkeling, is het van belang om te kijken naar de verschillen tussen jongens en meisjes. In dit onderzoek is onderzocht of er sekseverschillen zijn in de vroegkinderlijke ontwikkeling. Er zijn 853 kinderen onderzocht die in leeftijd varieerden van 14 dagen tot 42,09 maanden oud (M= 18,15 en SD= 11,82). Met de Bayley-III zijn de cognitieve-, motorische- (grof en fijn) en taalvaardigheden (begrip en productie) van de kinderen onderzocht. Jongens scoorden significant lager op de subtest fijne motoriek dan de meisjes (F (1, 830) = 12.002, p = .000). Ook op de subtest taalbegrip scoorden de jongens significant lager dan de meisjes (F (1, 830) = 18.911, p = .000). Resultaten van de subtesten cognitie (F (1, 830) = 5.495 , p = .019) grove motoriek (F (1, 830) = 7.764 , p = .542) en taalproductie (F (1, 830) = 4.906 , p = .027) waren niet significant verschillend voor jongens en meisjes. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat op de subtesten van fijne motoriek en taalbegrip sekseverschillen zijn gevonden, op beide testen scoorden de jongens lager. Op de overige subtesten cognitie, grove motoriek en taalproductie worden geen sekseverschillen gevonden

Topics: Vroegkinderlijke ontwikkeling, sekseverschillen, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/301293
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.