Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Gebruikersparticipatie binnen de digitale cartografie; Een vergelijkend onderzoek naar de digitaal cartografische platformen Google Maps en OpenStreetMap

By M.L. van Eeden

Abstract

Digitale cartografie wordt steeds populairder. In dit onderzoek wordt gekeken hoe gebruikersparticipatie op Google Maps, een commerciële digitaal cartografische website, verschilt ten opzichte van gebruikersparticipatie op OpenStreetMap, een niet-commerciële digitaal cartografische website. Dit is een maatschappelijk relevant onderwerp vanwege de privacyvraagstukken die bestaan omtrent de participatie op digitaal cartografiche sites. De centrale vraag is: In hoeverre verschillen de vormen van participatie die Google Maps en OpenStreetMap mogelijk maken? Om deze vraag te beantwoorden, wordt een vergelijkende platformanalyse uitgevoerd middels het model van Van Dijck (2013), gevolgd door een evaluatie van de gevonden resultaten waarbij de typologie van Stein (2013) leidend is. Het onderzoek toont aan dat, hoewel er ook veel overeenkomsten zijn, participatievormen op Google Maps en OpenStreetMap belangrijke verschillen vertonen. Deze versc hillen in gebruikersparticipatie zijn veelal terug te leiden zijn tot het onderscheid tussen impliciete (onbewuste) en expliciete (bewuste) participatie zoals gedefinieerd door Schäfer (2011). De commerciële website Google Maps gebruikt informatie verkregen via impliciete participatie van gebruikers voor commerciële doeleinden, terwijl de niet-commerciële website OpenStreetMap slechts expliciete vormen van participatie hanteert. Uit de vergelijkende platformanalyse blijkt dus dat gebruikers van Google Maps zich niet altijd bewust zijn van de manieren waarop zij participeren, terwijl gebruikers van OpenStreetMap zich bewust zijn van alle vormen van participatie op de website. Volgens de typologie van Stein geeft OpenStreetMap de gebruiker daarmee meer macht, en biedt dit platform dus meer verantwoorde vormen van participatie dan Google Maps

Topics: Digitale cartografie ; Google Maps ; OpenStreetMap ; vergelijkend onderzoek ; participatie ; Schäfer ; Stein ; Arnstein
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/301185
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.