Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tussen moeten en willen: Een kwalitatief onderzoek naar hoe managers het instrument P-schouw en hun eigen rol en de rol van HRM daarin binnen Rijkswaterstaat (VWM) percipiëren.

By K. Oude Bennink

Abstract

Dit kwalitatieve interpretatieve onderzoek beantwoordt de vraag hoe managers van Rijkswaterstaat, Verkeer- en Watermanagement, het instrument P-schouw en hun rol en die van HRM hierin percipiëren. Hierbij is gekeken naar de perceptie en betekenisgeving van afdelingshoofden en teamleiders ten aanzien van het huidige instrument, van hun rol en de rol van HRM bij het instrument, en van mogelijke verbetering van het instrument. Er blijken uiteenlopende percepties te bestaan en er heerst veel onduidelijkheid. Het instrument wordt door de managers vaak als een invuloefening gezien. Daarbij wijzen de managers vaak zichzelf als eigenaar van het instrument aan, maar ervaren zij dit op dit moment niet zo. Bovendien bestaan er verscheidene ideeën ten aanzien van verbetering van de P-schouw, zoals de focus op kwaliteit. Door aan te sluiten bij de behoeften van managers kan de P-schouw meer effectief ingezet worden, daar het management een belangrijke verantwoordelijkheid heeft

Topics: lijnmanager, HRM, instrument, betekenisgeving, eigenaarschap, behoeften, rollen
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/300841
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.