Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Participatie met behulp van het (lokale) netwerk. Onderzoek naar de rol van netwerkkenmerken bij de toegang tot informele hulp.

By C.A. Frankenmolen

Abstract

Deze Master Thesis onderzoekt de invloed van netwerkkenmerken op de toegang tot informele hulp in de context van de wijk Slikkerveer. Recente veranderingen binnen de samenleving maakt de invloed van netwerkkenmerken op de toegang tot informele hulp een relevant onderwerp. Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de individu die met gebruikelijke hulp, mantelzorg en hulp van andere personen in hun sociale netwerk zo zelfredzaam mogelijk blijven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting BuurtWelzijn, die met hun project mensen wil ondersteunen bij hun zelfredzaamheid, door het creëren en versterken van het buurtnetwerk. Het doel is om een nulmeting te doen in de pilotwijk Slikkerveer en daarnaast aanbevelingen te doen ten behoeve van het project. Er werd verondersteld dat de netwerkgrootte, de wederkerigheid en de sociale en fysieke afstand tot netwerkleden, van invloed zijn op de toegang tot informele hulp. Daarnaast werd verondersteld dat de ervaren sociale cohesie en het aantal vrienden en familie in het lokale netwerk van invloed zijn op de toegang tot informele hulp via buren. Deze veronderstellingen zijn getoetst aan de hand van data dat is verzameld via zowel een digitale als fysieke enquête (N=114) onder bewoners van de wijk Slikkerveer. Logistische en multipele regressiemodellen zijn geschat om de data te analyseren. De resultaten laten dat zowel de netwerkgrootte als het lokale netwerk van invloed zijn op de toegang tot informele hulp. Van dit netwerk blijkt men de meeste toegang tot informele hulp via familieleden te krijgen. Wanneer gekeken wordt naar de buurt, dan blijkt de ervaren sociale cohesie van invloed te zijn op de toegang tot informele hulp via buren. Deze resultaten impliceren dat de buurt van belang is bij de toegang tot informele hulp. Toch blijkt de invloed van familieleden het grootst te zijn. Aanbevolen wordt aan BuurtWelzijn om familieleden meer bij het project te betrekken, zodat via hen de toegang tot informele hulp via buren vergroot kan worden

Topics: Participatiesamenleving; informele hulp; netwerkkenmerken
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/296217
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.