Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Verwachtingen, schoolkeuze en ervaringen

By F. Abarbie

Abstract

Over de verwachtingen van, de schoolkeuzes voor en de ervaringen op de middelbare school van moslimleerlingen is nog weinig literatuur verschenen. Door middel van het verrichte empirisch-kwalitatief onderzoek in combinatie met een literatuuronderzoek is geprobeerd om nieuwe informatie en inzichten aan het licht te brengen. Het doel van mijn scriptie is het achterhalen op welke manier islamitisch basisonderwijsidentiteit de middelbare schoolkeuzes van groep 8 leerlingen beïnvloedt. Ook wil de scriptie nagaan hoe deze identiteit hun verwachtingen over de middelbare school beïnvloedt. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de islamitische identiteit door de respondenten zelf te beschrijven. De resultaten zijn onderverdeeld in de categorieën gedragsregels, schoolactiviteiten, uitingen, sociale omgeving, benaming van de school en waarneembare, extrinsieke kenmerken. Voor dit onderzoek is een casus gekozen. Deze casus betreft de islamitische basisschool al-Qalam in Gouda. Door gebruik te maken van deze casus is het gemakkelijker om respondenten te werven met een islamitische achtergrond. In totaal zijn er negenendertig diepte-interviews afgenomen met twintig moslimleerlingen. Eerst werden ze op de basisschool geïnterviewd en een half jaar later op de middelbare school. De interviews zijn letterlijk getranscribeerd en daarna geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat zowel de verwachtingen als de schoolkeuzes beïnvloedt worden door de islamitische identiteit, zoals de respondenten deze zelf hebben gedefinieerd en gecategoriseerd. Ook de ervaringen worden beïnvloed door de islamitische identiteit. De islamitische identiteit krijgt dan ook een andere vorm op de middelbare school. De sociale omgeving, de religieuze en omgangskenmerken van de islamitische identiteit blijken een cruciale rol te spelen bij de schoolkeuze

Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/295115
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.