Location of Repository

“Hypotheken? Ja, daar weet ik dus echt niks vanaf...” In hoeverre stelt de rekentool van HypotheekVerbond de gebruikers in staat om een bewuste keuze te maken voor een hypotheek?

By J.K. Teunissen

Abstract

Om een goed doordachte en bewuste keuze voor een hypotheek te maken, is begrijpelijke communicatie en voorlichting over hypotheken noodzakelijk. Verschillende banken en onafhankelijke partners proberen de consument zo goed mogelijk te informeren door middel van brochures, informatiepakketen, adviesgesprekken en rekentools. Een rekentool is een online rekenmodule waarbij de consument zijn gegevens kan invoeren om zijn maximale hypotheek, maandlasten en andere aspecten te berekenen. In dit artikel is onderzoek gedaan naar de rekentool ‘Welke hypotheek past bij mij?’ van Almexx BV op de demosite HypotheekVerbond. Met de rekentool kan de gebruiker uitrekenen wat zijn of haar maximale hypotheek zou kunnen zijn op basis van de ingevulde gegevens. We hebben gekeken in hoeverre deze tool de gebruiker in staat stelt om een bewuste keuze te maken voor een hypotheek. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een expertonderzoek en een gebruikersonderzoek. Het expertonderzoek bestond uit een functionele analyse waarbij er werd vastgesteld wat de communicatieve doelen zijn en hoe deze worden bereikt. Daarnaast is er een gebruikersonderzoek gedaan. Hierbij hebben we 30 respondenten gevraagd een kennistoets, rekentool en bijbehorende scenariovragen in te vullen. De respondent moest de tool twee keer invullen op basis van twee verschillende scenario’s. Tijdens het invullen van de tool en scenariovragen werd de respondent gevraagd hardop te denken en stond de Morae Software aan. Dit is software die opneemt wat de gebruiker zegt en uitvoert op de pc. Op basis van de verkregen gegevens is er een conclusie geformuleerd. Hier kwam onder andere uit naar voren dat: - Voorkennis niet perse van belang is bij het gebruik van de tool. - Veel respondenten moeite hebben met het invullen van de tool en het interpreteren van de berekening. - Het informatie-icoontje niet tot weinig wordt gebruikt. - Respondenten zonder kennis van computers moeite hebben met de navigatie van de tool. Op basis van deze bevindingen zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die ervoor zouden kunnen zorgen dat de tool probleemloos kan worden ingevuld en geïnterpreteerd

Topics: Rekentool, hypotheek, hypotheken, Morae software,
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/294549
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.