Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De legitieme woningcorporatie: een onderzoek naar de legitimiteit van de woningcorporatie onder huurders, in relatie tot wijkondernemingen en voice.

By M. Laan

Abstract

De legitimiteit van woningcorporaties is de laatste jaren onderwerp van discussie. Hun bestaansrecht wordt voor een groot deel ontleend door hun doelgroep, namelijk de huurders. In dit onderzoek is gekeken in welke mate huurders die betrokken zijn bij wijkondernemingen, de woningcorporatie meer legitimiteit toebedelen dan inactieve huurders. Dit proces wordt bestudeerd aan de hand van de mediator voice: de structurele dialoog tussen huurders en de woningcorporatie. Middels een literatuurstudie en kwantitatieve dataverzameling met enquêtes onder huurders, is het genoemde mechanisme geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat bij huurders die actief zijn bij wijkondernemingen sprake is van meer voice en zij de woningcorporatie ook meer legitimiteit toe bedelen. De veronderstelde relatie tussen actieve huurders en de legitimiteit van de woningcorporatie, loopt via de mediator voice, namelijk via ' voice algemeen' . Omdat wijkondernemingen positief gerelateerd zijn aan deze voice, kan dit van positieve invloed zijn op de legitimiteit van de woningcorporatie onder huurders. Een aanbeveling voor de woningcorporatiesector luidt dan ook om wijkondernemingen te ondersteunen indien bewoners aangeven hier behoefte aan te hebben. Daarnaast is het voor de legitimiteit van de woningcorporatie ook van belang dat ingezet wordt op het versterken van de algemene voice. Hierbij valt te denken aan het tijdig informeren en raadplegen van huurders, gehoor te geven aan klachten en/of opmerkingen en de belangen van huurders zoveel mogelijk voorop te stellen

Topics: Woningcorporatie; legitimiteit; voice; wijkonderneming
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/288255
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.