Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De wil om te werken. Verschillen tussen Nederlandse mannen en vrouwen

By P.C. Dorst and C. Kramer

Abstract

In dit artikel wordt onderzocht of het concept werkcentraliteit verschillend is voor Nederlandse mannen en vrouwen. Werkcentraliteit wordt in navolging van eerder onderzoek gedefinieerd als de wil om te werken en wordt tweeledig geoperationaliseerd. Een eerste concept behelst werkcentraliteit in normen en waarden, en een tweede concept behelst werkcentraliteit in gedragingen. De verwachting van huidig onderzoek is dat vrouwen een lagere werkcentraliteit zullen hebben dan mannen. Verklaringen hiervoor worden gezocht in de socialisatietheorie en genderideologie. Resultaten uit dit onderzoek duiden op een lagere werkcentraliteit voor vrouwen dan voor mannen. Dit resultaat is in overeenstemming met eerder wetenschappelijk onderzoek. De verwachte positieve invloed van progressieve genderattitudes op werkcentraliteit blijft echter deels uit. Hoewel een positief effect op werkcentraliteit in normen en waarden wordt gevonden, hebben genderattitudes in dit onderzoek geen invloed op werkcentraliteit in gedragingen. Ook de verwachting dat de relatie tussen genderattitudes en werkcentraliteit verschillend is voor mannen en vrouwen wordt niet bevestigd. Echter, in huidig onderzoek blijken andere onafhankelijke variabelen als inkomen, opleiding en burgerlijke staat wel van significante en betekenisvolle invloed op beide concepten van werkcentraliteit

Topics: Sociale Wetenschappen, Werkcentraliteit, Sekse, Genderattitudes, EVS
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/283609
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.