Location of Repository

Utrecht, blijvend aantrekkelijk: Het belang van binnenstedelijk wonen voor de provincie

By T.J. van Wageningen

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de rol van de provincie Utrecht op het gebied van wonen en specifiek het bevorderen van binnenstedelijk wonen. Het onderzoek tracht een antwoord te vinden op de vraag: Zet de provincie zich goed in om haar doelstelling om 68.000 nieuwe woningen binnen de provincie Utrecht tot 2028 te laten realiseren met een binnenstedelijk aandeel van twee derde? Het bouwen van woningen staat in een moeilijke periode. Het gaat economisch slecht, overheidsuitgaves worden terug gebracht en de woningmarkt zit op slot. Toch wil de provincie binnenstedelijk wonen bevorderen om het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer te vergroten, de druk op het landelijk gebied te verminderen, te zorgen voor een sterke economie en te voldoen aan de vraag voor binnenstedelijke woningen. De provincie zet in op 68.000 nieuwe woningen tot 2028, waarvan twee derde binnenstedelijk. Hiervoor zet de provincie momenteel een aantal groepen instrumenten in om dit doel te bereiken: aanjagen en verbinden, kennisoverdracht, (bovenlokaal) afstemmen en afspraken maken, financiële instrumenten en rode contouren. Om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is gekeken naar een aantal casussen in de provincie Utrecht (Clinckhoeff in IJsselstein, ’t Hof in Zeist, Lange Dreef in Driebergen en Stationskwartier in Veenendaal) aangevuld door inzichten uit andere provincies (Gelderland en Noord-Holland) en literatuur. Er zijn een aantal elementen die binnenstedelijk wonen tegenhouden, waaronder problemen en misverstanden. In de praktijk bleken de kosten en opbrengsten, het juridisch planologisch proces, grondeigendom, het maatschappelijk krachtenveld, de inzet en wil, en voorverkoop en aansluiting op woonwensen doorslaggevend. De kansen tot binnenstedelijk ontwikkeling zijn sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het vertrek van een bedrijf of de mogelijkheid tot herstructureren van een verouderd gebied. Uit de casussen en literatuur blijkt dat de provincie Utrecht op de problemen en kansen goed inspeelt. Wel zijn er enkele mogelijkheden om het beleid aan te scherpen. Dat zijn het uitbreiden van de aanjagende, verbindende en kennisdelende rollen; het uitbreiden van financiële ondersteuning en het strenger handhaven van de rode contouren

Topics: Geowetenschappen, binnenstedelijk, ontwikkeling, provincie, wonen, aanjagen, kennisdelen, rode contouren, verbinden
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/281431
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.