Location of Repository

Over openbare kunst: wat het doet of zou moeten doen met mensen in tijd en ruimte [On public art: What it does or should do to people in space and time]

By M.M. Zebracki

Abstract

In de tweede helft van de 20e eeuw is publieke\ud kunst meer en meer verankerd in het stedelijk\ud weefsel van westerse steden. Planners, bestuurders\ud en kunstenaars wijzen op de verschillende\ud fysiek-esthetische, economische, sociale en cultureel-\ud symbolische rollen van kunst in de stedelijke\ud openbare ruimte. Zo zou publieke kunst de\ud esthetische kwaliteit van de ruimte verbeteren,\ud economische activiteit en werkgelegenheid stimuleren,\ud cultureel toerisme aanmoedigen, sociale\ud interacties bevorderen, de identiteit van een\ud plek verrijken, en het bewustzijn versterken van\ud de lokale cultuur en geschiedenis. Er worden\ud dus claims gelegd op wat publieke kunst ‘doet’\ud voor mensen op bepaalde plekken en in bepaalde\ud tijden.\ud Tot dusver zijn de claims op publieke kunst\ud amper geproblematiseerd. Bovendien is weinig\ud bekend over de relaties tussen kunst en de\ud openbare ruimte vanuit het perspectief van het\ud publiek: de bewoners in een wijk, de consumenten\ud in een winkelcentrum, de bezoekers en\ud voorbijgangers in een binnenstad etc. Kunst in\ud de openbare ruimte is immers bedoeld voor dit\ud publiek. Het is dus van belang ook de aandacht\ud te richten op hun percepties en engagement\ud met publieke kunst. Verder zijn studies over\ud publieke kunst tot dusver voornamelijk ontwikkeld\ud vanuit kunsthistorische benaderingen die\ud de nadruk leggen op haar iconografische en filosofische\ud context. Deze studies leveren diepe\ud inzichten op. Maar een geografisch perspectief\ud op publieke kunst ontbreekt nogal in deze benaderingen.\ud Helemaal begrijpelijk is dat niet,\ud want kunst in de openbare ruimte is gelegen\ud buiten musea en galerijen. Publieke kunst bevindt\ud zich in een sociaalruimtelijk krachtenveld\ud dat zo complex is als het stadsleven zelf, en\ud mag daarom worden gezien als belangrijk sociaalwetenschappelijk\ud studieonderwerp.\ud Publieke kunst verschilt van plek tot plek,\ud van individu tot individu en per institutionele\ud en culturele context. Voor een beter begrip van\ud publieke kunst is een geografische benadering dus onmisbaar. In mijn exploratief en overwegend\ud kwalitatief promotieonderzoek naar publieke\ud kunst (zie Zebracki 2012a), heb ik daarom\ud geprobeerd meer geografisch inzicht te\ud geven in de relaties tussen kunstwerk, openbare\ud ruimte en toeschouwer. Ik heb zowel gekeken\ud naar de praktijk van publieke kunst, zoals\ud gesitueerd in institutionele en cultuurbeleidscontexten,\ud en ik heb de relaties tussen kunstwerk\ud en openbare ruimte onder de loep genomen\ud vanuit het perspectief van het publiek. In\ud de navolgende reflecties op de resultaten belicht\ud ik beide kanten, en ik eindig met vragen\ud die ik in discussie wil brengen en opwerp als\ud onderwerpen van nader onderzoek

Topics: Sociale Geografie & Planologie
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/279127
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.