Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

1:1-onderwijs. Nieuwe mogelijkheden voor differentiatie?

By G. de Vries, N.P.J. Beckwith and E.A. Smit

Abstract

Dit praktijkgericht onderzoek inventariseert nieuwe manieren voor differentiatie binnen de klas die mogelijk zijn dankzij 1:1-onderwijs, een concept waarbij elke leerling over een eigen laptop of tablet beschikt en dat momenteel sterk in opkomst is. Door middel van gesprekken met schoolleiders, interviews met docenten en een enquête onder leerlingen, bij twee scholen voor voortgezet onderwijs die ervaring hebben met 1:1-onderwijs, is onderzocht welke extra/nieuwe mogelijkheden voor differentiatie denkbaar zijn, in hoeverre deze mogelijkheden worden benut en welke obstakels daarbij worden ervaren. Over het algemeen zien de geïnterviewde docenten veel mogelijkheden voor differentiatie, maar er wordt op dit moment vooral veel tijd en energie gestoken in het wegwerken van obstakels. Docenten zien vooral de meerwaarde van de laptop wanneer het gaat om differentiëren naar tempo en niveau. Hier zou door het gebruik van opdrachtendatabases een grote slag geslagen kunnen worden. Het beeld dat leerlingen hebben van het differentiëren met de laptop komt overeen met het beeld dat docenten schetsen. Zij waarderen de mogelijkheid om te werken op hun eigen manier, in hun eigen tempo, en de mogelijkheid om leerstof te verwerken met behulp van verschillende applicaties. Evenals de leraren zien de leerlingen dat de laptops meer potentieel hebben dan momenteel wordt geëxploiteerd. Onderwijsmethoden en materialen moeten aangepast worden om meer uit laptops te krijgen. Door middel van een uitgebreid onderzoek op basis van onze bevindingen kan achterhaald worden waar de meeste winst te behalen valt

Topics: 1:1-onderwijs, laptop, differentiatie
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/278871
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.