Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Leerstrategieën bij begaafde leerlingen: het effect van instructie op het memoriseren van woorden

By I.P. Hoving

Abstract

De prestaties van Nederlandse begaafde leerlingen blijven achter op die van begaafde leerlingen in andere landen. Vanuit wetenschappelijke literatuur en in de Nederlandse politiek is aangegeven dat geïnvesteerd moet worden in deze groep leerlingen. Een mogelijk aandachtspunt is het bieden van leerstrategieën. Deze studie is gericht op de verschillen in strategiegebruik en prestaties op het gebied van memoriseren van woorden van jonge begaafde leerlingen, waarbij de controlegroep uit begaafde leerlingen bestaat. Voor het onderzoek zijn 50 begaafde en 24 gemiddeld presterende leerlingen geselecteerd. Vijfentwintig begaafde leerlingen hebben een interventie gevolgd gericht op de leerstrategie memoriseren. Door middel van pre- en posttesten is een beeld verkregen over het strategiegebruik en de scores. De resultaten tonen aan dat leerlingen hogere scores behalen als zij gebruik maken van strategieën. Begaafde leerlingen verschillen in dit onderzoek niet van gemiddelde leerlingen in strategiegebruik op de pre-test. De leerlingen uit de interventiegroep maken bij de posttest meer gebruik van een aangeleerde strategie dan leerlingen uit de controlegroep. Zij behalen echter geen hogere scores op de posttest

Topics: Sociale Wetenschappen, Begaafde leerlingen, leerstrategieën, woorden memoriseren
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/258166
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.