Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Gegeneraliseerde herinneringen en toekomstvoorspellingen in relatie tot depressieve symptomen

By W. Georg

Abstract

Overgeneral autobiographical memories (OGM’s) zijn karakteristiek voor mensen met een depressieve stoornis. Deze mensen hebben ook meer moeite om specifieke voorstellingen te maken van gebeurtenissen in de toekomst en beide fenomenen komen ook voorbij gezonde mensen. Het doel van de huidige studie is om de eerder gevonden relaties tussen OGM, gegeneraliseerde toekomstvoorspellingen en depressie bij een niet-klinische populatie (199 studenten) te onderzoeken. Daarnaast wordt er met behulp van een multiple mediatieanalyse onderzocht of experiëntiële vermijding, een affectregulatiestrategie, en negatieve probleemoriëntatie, waarvan bij depressie sprake is, samen een belangrijk deel van het verband tussen OGM en gegeneraliseerd toekomstvoorspellingen enerzijds en depressiviteit anderzijds kunnen verklaren. Dit onderzoek is vernieuwend omdat er met nieuwe meetinstrumenten, de Sentence Completion for Events from the Past Test (SCEPT) and the Sentence Completion for Events in the Future Test (SCEFT), is gekeken naar deze vraagstellingen. Er is ook gekeken naar de psychometrische kwaliteiten van deze vragenlijsten. De onderzoeksresultaten bevestigen het verband tussen OGM en gegeneraliseerde toekomstvoorspellingen en tussen OGM, gegeneraliseerde toekomstvoorspellingen en experiëntiële vermijding. Een samenhang met negatieve probleemoriëntatie en een mediërende rol van experiëntiële vermijding en negatieve probleemoriëntatie wordt echter niet gevonden. Deze uitkomsten zijn onverwacht en zijn voornamelijk te verklaren door tekortkomingen van de vragenlijsten. De SCEPT is een beter meetinstrument dan de SCEFT-NL, maar bij beide tests is verbetering op itemniveau nodig

Topics: Sociale Wetenschappen, Depressie - geheugen
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/255722
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.