Location of Repository

Nader gereformeerd. De ontwikkeling van de gereformeerde kerk in Utrecht tussen 1620 en 1650 in historisch perspectief

By D.J. Groenleer

Abstract

Binnen de geschiedschrijving over het confessionaliseringsproces in de Republiek zijn de dertig jaar na de synode van Dordrecht vaak onderbelicht gebleven. Deze thesis heeft tot doelstelling de ontwikkeling van de gereformeerde kerk in Utrecht in deze periode te onderzoeken. Door een analyse van de kerkenraadsnotulen en de classikale acta van Utrecht wordt geprobeerd deze ontwikkeling weer te geven. Zowel de invloed van de kerk op haar eigen lidmaten als de invloed van de kerk op de samenleving zullen behandeld worden. Wat betreft dat eerste staan daarbij centraal: de bestuurlijke organisatie van de kerk, onderwijs en catechese en het controlemiddel van de kerkelijke tucht. Wat betreft het laatste gaat de bijzondere aandacht uit naar het schoolwezen en het aansporen door de kerk van de overheid tot openbare zonde bestrijding. De rol van de overheid en de verhouding tussen kerk en staat zullen bovendien bij beide kerkelijk invloedssferen aan bod komen. Tot slot worden de bevindingen voor de gereformeerde kerk in 1620-1650 binnen het bredere reformatieproces van Utrecht en de Republiek beschouwd

Topics: gereformeerde kerk, Utrecht, confessionalisering, calvinisering, kerkenraad, kerkelijke tucht, nadere reformatie, preciezen en rekkelijken
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/255273
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.