Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kunst. Werk in uitvoering

By V.I. Baur

Abstract

De maatschappelijke waarde van kunst en het genereren van nieuwe financieringsbronnen is anno 2012 een actueel thema in het huidige klimaat van kunst- en cultuurbezuinigingen. Gezien de afnemende aanwas van nieuw, jong publiek van klassieke concerten is er met name in deze sector behoefte aan vernieuwing. In deze scriptie is een nieuw soort samenwerking tussen musici, kunstenaars en individuen uit het bedrijfsleven en wetenschap voor het voetlicht gebracht. Het onderzoek betreft een casestudy naar de activiteiten van Radio Kootwijk Live. Zij ontwikkelen nieuwe concertvormen en hebben zichzelf daarnaast tot doel gesteld relaties met publiek en professionals van buiten de kunsten te leggen. De vraag die centraal staat in het onderzoek is hoe Radio Kootwijk Live werkt en waarom de kunstenaars van Radio Kootwijk Live werken zoals ze werken. Aan bod komen interviews met samenwerkingspartners uit de wetenschap en het organisatieadvies en observaties van een samenwerkingsdag (sessie) en concert. Er wordt geconcludeerd dat deze nieuwe relatie met het bedrijfsleven tot stand is gekomen op basis van een wederzijdse behoefte aan innovatie en het doorbreken van (werk)regels. Radio Kootwijk Live lijkt in zich in haar werkwijze namelijk te kenmerken door een kunde in het spelen, het laten ervaren en het ontregelen. Op deze manier ontwikkelen zij niet alleen nieuwe concertvormen, waarbij gebruikelijke conventies worden losgelaten. Deze werkwijze lijkt ook een aantrekkingskracht uit te oefenen op andere partijen, omdat ook deze ‘professionals’ behoefte hebben aan vernieuwing in de werkwijze, nieuwe inzichten en meer creativiteit op de werkvloer en in werkrelaties. Op deze wijze wordt zowel gewerkt aan productontwikkeling (het klassieke concert) als het creëren van nieuw draagvlak voor de activiteiten van de stichting

Topics: Radio Kootwijk Live, klassieke muziek, concert, publieksparticipatie, sponsoring
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/254890
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.