Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De relatie van Sociale Fobie op algemene identiteitsontwikkeling, gemodereerd door sekse en sociaal economische status bij adolescenten

By C.S. van der Stee

Abstract

In dit longitudinale onderzoek zijn in 2008/2009 (WAVE 2) en in 2009/2010 (WAVE 3) 500 adolescenten onderzocht. Gekeken werd naar de relatie tussen Sociale Fobie op algemene identiteitsontwikkeling, beïnvloed door sekse en Sociaal Economische Status, waarbij geen sprake was van een significante uitkomst of samenhang op basis van hiërarchische lineaire regressie analyse. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een negatieve samenhang tussen Sociale Fobie en algemene identiteit bij adolescenten, gebleken uit een lineaire regressie analyse. Adolescenten die in meerdere mate sociaal fobische symptomen vertonen, hebben een minder geïntegreerde identiteit, dan adolescenten die in mindere mate sociaal fobische symptomen vertonen. Aan de hand van de onderzoeksvragen is er tevens gekeken naar mogelijke discrepanties tussen sekse en Sociaal Economische Status, met betrekking tot de samenhang van Sociale Fobie op algemene identiteitsontwikkeling. In dit onderzoek zijn er geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes met betrekking tot de samenhang van Sociale Fobie op algemene identiteitsontwikkeling. Daarnaast zijn er geen verschillen gevonden op het gebied van Sociaal Economische Status, die mogelijk van invloed waren op de samenhang. Een beperking van dit onderzoek is, dat er slechts gebruik is gemaakt van een selecte steekproef binnen het middelbaar onderwijs, waardoor de resultaten niet te generaliseren zijn naar alle adolescenten van het middelbaar onderwijs in Nederland

Topics: Sociale Wetenschappen, Sociale Fobie, identiteit, geslacht, sociaal economische status, angst
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/253827
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.