Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Multilevel governance. Casestudy naar de rol van nationale toezichthouders op financiële markten bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving.

By A.H. Viëtor

Abstract

Besluitvorming bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving voor financiële markten varieert per thema en type beleidsnetwerk. Besluitvorming op dit beleidsterrein verloopt via een gefaseerd proces, dat zich kenmerkt door uitvoerige consultatie van stakeholders, nationale overheden en toezichthouders. Het netwerk van effectentoezichthouders functioneert als samenwerkingsverband, waarin debat en overleg leidend zijn in de besluitvorming. In de voorbereiding van beleid worden goede argumenten en expertise van noodzakelijk belang geacht. Toezichthouders hebben niet altijd exogene voorkeuren, waardoor het handelen in het netwerk geen vast verloop kent en afhankelijk is van externe factoren en goede contacten. Deze kenmerken onderschrijven het deliberatieve karakter van lidstaten en de wil om samen te werken. Er is echter niet altijd sprake van een gedeelde leefwereld; deze discrepantie wordt niet alleen veroorzaakt door culturele, maar ook door institutionele verschillen tussen de lidstaten. Daarnaast heeft niet elke lidstaat of toezichthouder dezelfde resources of expertise tot zijn beschikking. Samen met de omvang van de kapitaalmarkt van een lidstaat bepalen deze factoren de mate van invloed op beleidsvorming

Topics: Europees bestuur, besluitvorming, governance, CESR, ESMA, AFM, toezichthouder
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/214997
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.