Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Samen sterker? Een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen

By E.R. van Zwieten

Abstract

Samen sterker? richt zich op de vraag wat de opkomst van multifunctionele samenwerkingsverbanden in de sport betekent. Wat is de waarde van deze organisatievorm? Welke maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen liggen eraan ten grondslag? Welke processen zijn van invloed op samenwerking? Samenwerking blijkt complexer dan het in eerste instantie lijkt. Een meerwaarde komt niet automatisch tot stand en partijen vanuit verschillende achtergronden maken gezamenlijke betekenisgeving lastig. De trend van een ondernemende overheid in de sport (publiekprivate samenwerking) is van invloed op de verhoudingen tussen overheid, markt en burger. Dit zet de positie van de burger of civil society onder druk en roept de vraag of je samen wel zo gemakkelijk sterker staat, of dat verwijdering juist op de loer ligt

Topics: Samenwerking, multifunctionaliteit, sport, civil society, hybridisering, overheid, markt, burger, meerwaarde, synergie, vermarkting, commercialisering, gezamenlijkheid, Heerenveen, sportcentra
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/214313
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.