Location of Repository

Evaluatie van de toepassing van de v-gel bij de kat

By Y.N. Kroon

Abstract

In de gezelschapsdierenpraktijken in Nederland wordt bij katten tijdens anesthesie regelmatig gebruik gemaakt van endotracheale intubatie. Het inbrengen van een endotracheale tube geldt in de diergeneeskunde als gouden standaard. Omdat aan het gebruik van een endotracheale tube ook nadelen verbonden zijn, is er in navolging op het gebruik van een larynxmasker in de humane geneeskunde een larynxmasker, de v-gel, voor katten ontwikkeld. Het doel van deze onderzoekstage is het evalueren van de toepasbaarheid van de v-gel bij katten. Een belangrijk onderdeel tijdens deze evaluatie is het onderzoeken en beoordelen van eventuele lekkage van isofluraan gedurende het gebruik van een v-gel. Ook wordt de gebruiksvriendelijkheid van de v-gel beoordeeld aan de hand van de ervaringen van anesthesiemedewerkers en aan de hand van de uitslagen van een enquête die aan de eigenaren wordt meegegeven. Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van elf mannelijke en vrouwelijke patiënten, allen katten die werden aangeboden voor een orchidectomie of ovario-ectomie. Bij alle katten is een v-gel aangebracht in de pharynx om een vrije luchtweg tijdens anesthesie te realiseren. Tijdens de operatie is er met behulp van een gasdetector, de Miran 205B type SapphIRe 100, een continue meting gedaan van de hoeveelheid isofluraan in de omgeving. Aan de eigenaren is een enquête meegegeven om een indruk te krijgen hoe invasief het inbrengen van de v-gel voor de kat was geweest. Om het onderzoek volledig te maken is er een literatuurstudie uitgevoerd om een vergelijking te maken tussen het gebruik van de endotracheale tube enerzijds en de v-gel anderzijds. Uit de resultaten blijkt dat er bij het gebruik van de v-gel bij katten onder anesthesie weinig lekkage van isofluraan optreedt. De gaslekkage blijft in bijna alle gevallen binnen de MAC t.g.g. van 153 mg/m3. Het opblazen van de cuff aan de dorsale zijde van de v-gel zorgt voor een betere aansluiting op de larynx waardoor tijdens de drukverandering die er ontstaat bij handbeademing ook een goede afsluiting van de luchtweg gerealiseerd kan worden. Uit de enquêtes blijkt dat het gebruik van de v-gel geen invloed heeft op het eetpatroon van de kat en dat er geen veranderd stemgeluid is opgetreden na het gebruik van de v-gel. Dit kan erop duiden dat de patiënten geen of weinig last van de keel hebben als gevolg van het gebruik van de v-gel. Het herstel van de patiënten na de operatie is in alle gevallen goed verlopen

Topics: Diergeneeskunde
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/210978
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.