Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Arbeidsparticipatie Ouderen: Het Verband tussen CAO’s en de Arbeidsparticipatie van Ouderen

By W.H. Bergmans

Abstract

De Nederlandse samenleving vergrijst in snel tempo. Het aantal 65-plussers stijgt, terwijl het aantal mensen behorende tot de beroepsgeschikte bevolking afneemt. De verhouding actieven ten opzichte van inactieven wordt hierdoor schever. De Nederlandse overheid voelt zich genoodzaakt de arbeidsparticipatie te verhogen. Zij ziet daarbij vooral mogelijkheden bij ouderen. De verschillende maatregelen die de overheid heeft genomen en die de huidige regering wil nemen, worden in deze studie besproken. Het blijkt dat de overheid er in haar beleid vanuit gaat dat maatregelen ook gericht moeten zijn op CAO’s. De effecten van dergelijke maatregelen op de arbeidsparticipatie van ouderen zijn echter onbekend. In deze studie wordt hier daarom onderzoek naar gedaan. Onderzocht wordt wat het verband is tussen de mate waarin binnen een sector aandacht wordt besteed aan ontziemaatregelen in CAO’s en de arbeidsparticipatie van ouderen in een sector. Daarbij is data gebruikt voor de periode 2006 tot 2009, die afkomstig zijn van het CBS en uit studies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Geconcludeerd wordt dat er een positief verband is, maar dat dit zeer beperkt is

Topics: Sociale Wetenschappen, Arbeidsparticipatie, ouderen, CAO, vergrijzing, ontziemaatregelen, 65-plussers
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/210540
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.