Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Maatschappelijke stage: Maakt bekend bemind?

By N.A. Achterberg

Abstract

Een vermindering van sociale cohesie en bestaande normen en waarden leidde tot aandacht voor actief burgerschap. De politiek initieerde met deze reden de maatschappelijke stage. Een vorm van vrijwilligerswerk, waarbij leerlingen als verplicht onderdeel in het voortgezet onderwijs minstens dertig uur een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving (Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2007). Met behoedzame overtuiging wijzen politici, beleidsmakers en wetenschappers op geboekte succes van maatschappelijk stage voor jongeren en het onderwijs. Hoewel organisaties een essentiële rol spelen bij maatschappelijke stage door stageplekken aan te bieden, is er weinig uitgebreid onderzoek verricht naar stagebieders (Alblas, 2006; Bekkers, 2010; Bisset, 2009; De Vliegende Brigade, 2007; Dijk & Mateman, 2008; Duvekot, 2009; Meijs, 2010, Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2010). Middels achtenveertig semigestructureerde interviews is in deze studie onderzocht hoe stagebieders maatschappelijke stage organiseren, welke invloed maatschappelijke stage heeft op organisaties en hoe deze invloed verklaard kan worden. Voornamelijk uitvoerende beroepskrachten initiëren maatschappelijke stage vanuit het motief het vrijwilligersbestand te willen veranderen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Om in de gehele organisatie draagvlak te creëren communiceren initiatiefnemers met alle betrokken en is er ruimschoots aandacht voor succesverhalen. Het idee achter maatschappelijke stage wordt organisatiebreed gedragen, echter is in de uitvoering sprake van verzet onder betaalde beroepskrachten en vrijwilligers. Initiatiefnemers, coördinatoren en of begeleiders dragen zorg voor de interne en externe communicatie met betrokkenen, het ontvangen en begeleiden van maatschappelijke stagiaires. Veelal worden deze verschillende rollen door één of een groepje kartrekkers volbracht. Maatschappelijke stagiaires vinden hun weg naar stagebieders via stagemakelaars, waarna een (routinematig) introductieprogramma volgt. Het stageaanbod is maatwerk waarbij zelfstandigheid en eigen initiatief worden gewaardeerd. Stageovereenkomsten worden vrijwel niet gehanteerd. Evaluatie vindt (niet structureel) intern met leerlingen en betrokken beroepkrachten en of vrijwilligers plaats en extern met stagemakelaars en of scholen. Stagebiedende organisaties vinden maatschappelijke stage een succes als leerlingen tevreden zijn, er enthousiasme is overgebracht en leerlingen terugkeren bij de stagebieder. Verandering in het vrijwilligersbestand en bijdrage aan de samenleving blijven onveranderde motieven na enige jaren ervaring met het aanbieden van maatschappelijke stage. De invloed van maatschappelijke stage op organisaties vertaald zich in een groeiend besef over het betrekken en de toegevoegde waarde van jongeren, een extern gerichte blik, zichtbaarheid van activiteiten en belangen, vernieuwende activiteiten, netwerk uitbreiding en intensiveren en wordt het vrijwilligersbestand aangevuld en verjongt. Effecten treden op door maatwerkstages voor leerlingen, een open en informele organisatiecultuur, evaluatie en inhoudelijk goede begeleiding van maatschappelijke stagiaires. Er is een grote mate van diversiteit tussen stagebieders gedurende het proces van initiatief tot uitkomst(en) van maatschappelijke stage. Deze verscheidenheid is niet toe te schrijven aan organisatieomvang, sector, organisatieniveau of intentieverklarende partijen. De toegevoegde waarde van maatschappelijke stage voor stagebieders kan vergroot worden door aandacht voor gestructureerde uitvoering, vraag- en aanbod afstemming, gerichte (gedocumenteerde) communicatie en een geringe financiële tegemoetkoming aan stagebieders. Desondanks kan er gesteld worden dat het enthousiasme voor aanbod en aandacht voor eigen rendement bij stagebieders groeit. Kortom, bekend maakt bemind

Topics: Sociale Wetenschappen, Maatschappelijke stage, stagebieders, experiential learning, veranderingsprocessen
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/210408
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.