Location of Repository

Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt

By Els van Gilst, René Schalk, Henk Garretsen and Ien van de Goor

Abstract

Volunteer brokerage in the Netherlands\ud The Dutch volunteer market can be characterized as tight. Many volunteer-involving organizations, particularly in the healthcare sector, face a shortage of volunteers. Brokerage is one (of many) option(s) to find new volunteers. This article describes, based on a literature review, what brokerage means, by whom or where it is offered and the importance it has as a recruitment channel. The authors explicitly address proven success factors for brokerage and the potential impact of brokerage on the preservation of volunteers. \ud \ud Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt\ud De Nederlandse vrijwilligersmarkt kan worden getypeerd als krap. Veel vrijwilligersorganisaties, met name in de zorgsector, kampen met een tekort aan vrijwilligers. Bemiddeling is één (van vele) optie(s) om nieuwe vrijwilligers te vinden. In dit artikel wordt, op basis van een literatuurstudie, beschreven wat bemiddeling inhoudt, door wie of waar het wordt geboden en welk belang het heeft als wervingskanaal. Expliciet wordt ingegaan op aangetoonde succesfactoren voor bemiddeling en de mogelijke impact van bemiddeling op het behoud van vrijwilligers

Topics: Brokerage, matching, recruiting, retaining, volunteering, volunteer center, volunteer-involving organization, Bemiddeling, matching, steunpunt vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, vrijwilligerscoördinator, vrijwilligersmarkt, vrijwilligersorganisatie
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/208635
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.