Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De invloed van sociale angstsymptomen op de identiteitsontwikkeling van adolescenten

By D. van Klinken and F.E.K. van Loon

Abstract

Achtergrond Een belangrijke ontwikkelingstaak in de adolescentie is het ontwikkelen van een geïntegreerde identiteit. Een hoge mate van sociale angst is mogelijk een risico voor de identiteitsontwikkeling. Het doel van dit longitudinale onderzoek is om te ontdekken wat de invloed van sociale angst is op de identiteitsintegratie in de vroege adolescentieperiode. Tevens wordt onderzocht wat de invloed is van sekse op de ontwikkeling van identiteitsintegratie en op de relatie tussen sociale angst en identiteitsintegratie. Methode Voor dit onderzoek hebben 454 leerlingen uit de eerste en tweede klas van HAVO en VWO een vragenlijst ingevuld. De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van een MANOVA en twee hiërarchische multipele regressieanalyses. Resultaten Uit de analyses blijkt dat sekse niet van invloed is op de ontwikkeling van identiteitsintegratie in de vroege adolescentie. Identiteitsintegratie op het eerste meetmoment blijkt wel van invloed te zijn op de identiteitsintegratie op het tweede meetmoment. Hierbij is een sterkere samenhang tussen de twee meetmomenten gevonden bij meisjes dan bij jongens. Bovendien blijkt een hoge mate van sociale angst van invloed te zijn op de identiteitsintegratie op het tweede meetmoment. Hoe meer sociale angstsymptomen de adolescent heeft, hoe lager de identiteitsintegratie een jaar later is. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Conclusie Dit onderzoek is het eerste onderzoek waarin de relatie tussen sociale angst en identiteitsontwikkeling is onderzocht met identiteitsintegratie als theoretisch concept. Meer longitudinaal onderzoek naar identiteitsintegratie bij adolescenten is belangrijk om de identiteitsontwikkeling en de factoren die hierop van invloed zijn preciezer in kaart te brengen

Topics: Sociale Wetenschappen, Sociale angst, sociale angstsymptomen, identiteitsontwikkeling, identiteitsintegratie, adolescenten
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/206945
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.