Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg: de effecten van het Innovatie Fonds van de provincie Noord-Brabant op methodische verbetering en (inter)sectorale samenwerking

By A.E.L. van Steensel

Abstract

Er zijn in de jeugdzorg twee knelpunten die het lastig maken te voldoen aan behoeften van jongeren (en hun opvoeders) in de jeugdzorg. Het eerste knelpunt is dat professionals onvoldoende weten wat werkt en dit onvoldoende toepassen. Het tweede knelpunt is dat er onvoldoende samenwerking is tussen organisaties in de jeugdzorg en tussen de jeugdzorg en andere sectoren. De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling ter verbetering van beide knelpunten (het Innovatie Fonds) ingesteld. De vraag is of dit fonds de gewenste effecten heeft en hoe dit fonds zich verhoudt tot de reguliere subsidiering van de jeugdzorg door de provincie. Uit interviews met gebruikers en beoordelaars van het Innovatie Fonds en uit de ingediende aanvragen van 2011, blijkt dat de subsidie daadwerkelijk in activiteiten wordt omgezet ter verbetering van de twee knelpunten. Het ging daarbij om extra opleiding van medewerkers, implementatie van methodieken, integrale overleggen of het inhuren van externen. Een prikkel tot innoveren vanuit jeugdzorginstellingen blijkt niet te zitten in de reguliere subsidiering. De gebruikers en beoordelaars van het Innovatie Fonds gaven, echter, diverse punten aan voor verbetering van de werking van het Innovatie Fonds. Mede op basis hiervan worden in dit onderzoek vier verbeterpunten aanbevolen. Ten eerste, minder cijfermatige onderbouwing bij het indienen van de aanvragen. Ten tweede, de regelgeving niet tot het evidence based maken van methodieken beperken, maar ook focussen op algemeen werkzame factoren van de zorg. Ten derde, sterker sturen op verbetering van de totale zorg aan jeugdigen in plaats van ‘enkel’ de jeugdzorg. Ten vierde, geld (van het fonds) reserveren voor een meerjaren onderzoeksprogramma opgesteld vanuit de zorginstellingen voor een betere sectorale uitwisseling van projecten. In ander onderzoek hebben jongeren ook kwaliteitscriteria van de jeugdzorg genoemd. Deze criteria komen overeen met de doelen waar jeugdzorginstellingen en de provincie Noord-Brabant zich voor in blijken te zetten

Topics: Sociale Wetenschappen, jeugdzorg, kwaliteit, methodische verbetering, sectorale samenwerking, intersectorale samenwerking, provincie Noord-Brabant, Innovatie Fonds, subsidie
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/206679
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.