Location of Repository

Magnetische velden van hoogspanningslijnen en kinderleukemie: het voorzorgsbeginsel in het Nederlandse omgevingsrecht en in het aansprakelijkheidsrecht

By L.J. Smale and J.P. van der Sluijs

Abstract

Er is veel onrust over gevaar van elektromagnetische velden en het ontstaan van kinderleukemie bij hoogspanningslijnen. In dit artikel staan we stil bij de wetenschappelijke kennis over gezondheidsrisico’s verbonden aan elektromagnetische velden a!omstig van hoogspanningsleidingen en vervolgens bij de beleidsadviezen, waarin een ruimtelijke uitwerking op basis van het voorzorgsbeginsel is gegeven. In dit verband komt aan de orde wie in het omgevingsrecht het voorzorgsbeginsel betaalt. Aandacht krijgt daarbij de unieke op het voorzorgsbeginsel geënte Schaderegeling Leiding 380 Kv Zuidring, die onderdeel uitmaakt van het Rijksinspanningsplan Zuidring Wateringen-Zoetermeer. Dit plan hee" betrekking op de aanleg van een 20 km lange hoogspanningsleiding, bestaande uit nieuwe stralingsarme Wintrackmasten. Tot slot zal stilgestaan worden bij een aantal onderwerpen die spelen bij aansprakelijkheid bij hoogspanningslijnen

Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/203059
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.